Työajanseuranta auttaa työelämän muutosten keskellä

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Lukuaika:4 mins read

Maanantaina etätyöpäivä kotoa käsin. Tiistaina asiakaspalaveri matkoineen 1 h 20 min. Keskiviikkona kesken päivän esimiehen kanssa sovittu henkilökohtainen meno 12.00–12.45. Perjantaina työterveyslääkärikäynti matkoineen 8.00–9.05 ja myyntitapaaminen 13.00–14.45. Viikon päätteeksi työtuntimäärä 39 h 10 min ja työaikapankin kertymä 1 h 40 min plussan puolella.

Työajanseuranta auttaa työelämän muutosten keskellä.

Edellä olevat tapahtumat esimerkkejä yhdestä työviikostani.

Nykyisin hyvin normaali työviikko voi pitää sisällään paljon tapahtumia, jotka voivat tuottaa päänvaivaa työajanseurannassa. Monella työpaikalla etätöihin kannustetaan ja työnteko voi tapahtua toimiston lisäksi kotoa tai kahvilasta käsin. Etätöiden lisäksi asiakastapaamiset ja matkat, lääkärikäynnit, sairaan lapsen hoidot sekä muut tapahtumat sekoittavat päivärytmiä, eikä työajanseuranta voi pitää sisällään ainoastaan ”linjastolla” istuttua aikaa tai työpaikan eteiseen sijoitetun leimauslaitteeseen leimauksia. On reilua sanoa, että työnteon luonne on muuttunut niin teknologian kuin lainsäädännönkin muutosten myötä ja se nostaa rimaa myös työajanseurantajärjestelmille.

Törmäämme usein Duunissa.fi-palvelun parissa ajatukseen, jossa työajanseuranta yhdistetään synonyyminomaisesti työajanvalvontaan. Toki valvonta on osa kokonaisuutta, onhan työnantajalla sekä työturvallisuuden ylläpitämiseksi että työaikalain täyttämiseksi velvollisuus valvoa sekä työtä että työaikaa. Ongelma onkin usein se, millaisena valvonta nähdään ja miten työajanseurannan muuttuneet menetelmät tuodaan yritykseen sisään.

Kysymyksen ei onneksi tarvitse olla vastakkainasettelusta työntekijän ja työnantajan välillä. On lopulta kaikkien osapuolten etu ja turva, että työaikakirjanpito on tehty luotettavasti. Luotettava mittaaminen edesauttaa liukumien ja etätyömahdollisuuksien laajentamista yrityksissä, joka taas luo työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Kertynyt tieto auttaa myös työntekijää ja työnantajaa tehostamaan toimintatapoja. Voisinko esimerkiksi itse saada enemmän rästitehtäviä tehtyä, jos pyrkisin järjestämään tapaamisia enemmän etäpalavereina ja kuluttaisin vähemmän aikaa matkoihin?

Monesti luoksemme tullaan myös tilanteessa, jossa työsuojelutarkastuksen päätteeksi on vaadittu työaikakirjanpidon käyttöönottoa. Pakkoa voi kutsua joskus hyväksi konsultiksi, mutta näissäkin tilanteissa olemme pyrkineet neuvomaan asiakkaitamme muuttamaan ajattelutapaa heti alusta, sillä uuden toimintatavan tuominen luontevasti päivittäisiin rutiineihin harvoin onnistuu pakon varjossa. Kun työajanseuranta suunnitellaan heti alusta yrityksen ja työntekijöiden tarpeisiin, pystytään ottamaan huomioon niin osa-aikatyöt, ylityöt, etätyöt, projektien ja asiakkaiden tuntiseuranta kuin muutkin vaatimukset. Tällöin pakosta liikkeelle lähtenyt muutos voi lopulta edesauttaa yrityksen työtyytyväisyyttä sekä tehostaa toimintatapoja tuoden lopulta rahanarvoista etua.