Työajanseurantajärjestelmä liikkuvaan työhön

Työajanseurantajärjestelmä on korvaamaton palvelu varsinkin niillä aloilla, joilla työtä tehdään kokonaan tai osittain muualla kuin työantajan ennalta määrittämässä paikassa. Yrityksen tarpeisiin soveltuva työajanseurantajärjestelmä auttaa esimerkiksi paitsi liikkuvan työntekijän työtuntien luotettavassa seurannassa, myös kilometri- ja päivärahakorvausten helpossa tallennuksessa. Laskutusta varten työntekijä voi lisäksi merkitä työvuoroihin erilaisten tuotteiden käyttöä.

Työajanseurantajärjestelmä tukee myös työntekijöiden hyvinvointia. Moni tekee töitä epäsäännöllisillä työajoilla ja nykyaikainen auttaa varmistamaan, että myös liikkuvan työntekijän lepoajat toteutuvat.

Työajanseurantajärjestelmä mobiilisovelluksena – Duunissa.fi

Työajanseurantajärjestemä toimii mobiilisovelluksena ennen kaikkea paljon liikkuvalla työntekijällä. Jokainen kantaa nykyään omaa mobiililaitetta mukana ja työvuoromerkintöjen tekeminen liikkeellä ollessa on yksinkeraisinta oman sovelluksen kautta. Kun työajat voivat joustaa ja työvuorot sisältää monenlaista informaatiota, täytyy työajanseurantajärjestelmän pysyä mukana muutoksessa. Vanhat tuntilaput kannattaa vaihtaa reaaliaikaiseen sovellukseen, jotta kaikki työvuorotieto on mistä tahansa sijainnista välittömästi myös työnantajan hyödynnettävissä.

Helpompaa työajanseurantaa

Toimiva työajanseurantajärjestelmä ei ole rasite vaan yrityksen toimintaa tehostava palvelu. Olemme panostaneet Duunissa.fi-palvelun helppokäyttöisyyteen kolmella toimintaamme ohjaavalla tekijällä:

Duunissa.fi-työajanseurantajärjestelmän ominaisuudet

Duunissa.fi-palvelusta löydät työajanseurantajärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet. Työaikapankki pitää kirjaa työaikasaldosta, tuntikirjaukset on mahdollista kohdistaa ei työkohteille, työntekijöiden lomat ja poissaolot saadaan samaan palveluun ja yritykselle tiedot ovat käytettävissä selkeiden raporttien kautta. Jos toimistoon halutaan käytettäväksi erillinen leimauslaite, onnistuu sekin Duunissa.fi-työajanseurantajärjestelmän kanssa.

Tuntikirjaukset

Tuntikirjaukset

Sijaintitiedot

Sijaintiominaisuudet​

Projektit

Projektit

Tuotteet

Tuotteet

Raportit

Raportit

icon-työaikapankki

Työaikapankki​

icon-tiedotteet

Tiedotteet

icon-kalenteri

Lomakalenteri

icon-leimauslaite

Leimauslaite

Mobiili

Mobiili

icon-korvaukset

Korvaukset

icon-poissaolot

Poissaolot​

Sähköisen työajanseurantajärjestelmän hyödyt

Työajanseurantajärjestelmä parantaa yrityksen tehokkuutta ja luo yritykselle säästöjä resurssien paremman kohdistumisen kautta. Seuranta ei ole tärkeä ainoastaan työnantajalle, vaan siitä on hyötyä myös työntekijälle. Omia tunteja voi seurata tarkemmin, ylityöt tulee merkatuksi, oman tehokkuuden seuraaminen on helpompaa ja oikeusturva työaikojen suhteen on kunnossa. Lisäksi mobiili työaikakirjaaminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa, kuin esimerkiksi erillisen excel-taulukon ylläpitäminen.

Kenelle työajanseurantajärjestelmä soveltuu?

Duunissa.fi-palvelu soveltuu alasta riippumatta kaikkeen työajan seurantaan ja kaiken kokoisille yrityksille. Asiakkaitamme toimii esimerkiksi kuljetusalan, tapahtumatuotannon, logistiikan, konsultoinnin ja rakentamisen parissa.

Työajanseuranta eivät ole muuttuneet tarpeettomiksi, vaikka työnteon tavat ovat muuttuneet. mutta se on muuttanut muotoaan. Se on vain pakottanut työajanseurantajärjestelmätkin muuttumaan. Duunissa.fi vastaa tähän muutokseen.